اعضای شورای مرکزی مجمع منطقه آلمان

 شورای مرکزی مجمع منطقه آلمان دوره پنجاه و دوم مرکب از پنج نفر به شرح ذیل می باشد:

1- دبیر منطقه: آقای میلاد محرک پور

3- مسئول علمی: آقای صادق مدیری

2- مسئول فرهنگی: آقای سعید صراف

4- مسئول صنفی: آقای میلاد گودرزی

5- مسئول روابط عمومی و ارتباطات: آقای میثم حاجی شیخی

برای آشنایی با شرح وظایف هرکدام از اعضا می توانید اساسنامه انجمن های اسلامی منطقه آلمان را در فایل پیوست مطالعه فرمایید.

برای ارتباط با هریک از اعضای شورای مرکزی می توانید از طریق بخش تماس با ما در بالای همین صفحه اقدام کنید.

شما اینجا هستید: Home درباره ما اعضای شورای مرکزی