موتورسیکلت برقی ساخت اصفهان در انتظار خط تولید

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر اصفهان گفت: موتورسیکلت برقی که توسط محققان این دانشگاه و با اتکا به دانش بومی طراحی و ساخته شده ؛ آماده قرارگرفتن در خط تولید است.

سعید رسولی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: این نوع موتورسیکلت برقی را پژوهشگران انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد خمینی شهر طراحی کرده و ساخته اند.معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر افزود: بجز باتری، همه قطعات و بدنه این موتورسیکلت ساخت داخل است و توانایی انبوه سازی آن در کشور وجود دارد که در این زمینه درحال مذاکره با یکی از کارخانه های موتورسیکلت سازی در اصفهان هستیم.

وی با اشاره به اینکه موتورسیکلت های برقی وارداتی از چین بین 80 تا 500 میلیون ریال قیمت دارد، گفت: در صورت راه اندازی خط تولید موتورسیکلت های طراحی شده توسط دانشگاه آزاد خمینی شهر، قیمت تمام شده آن بسیار کمتر از مشابه خارجی است.

سرعت این موتور سیکلت ها 50 تا 60 کیلومتر است و بدون آلودگی صوتی و هوا با برق شارژ می شوند.